000 01864ntm a2200577 a 4500
001 BIBUN014474
008 060810s1972 xxu||||| m||| 00| 0 eng d
100 1 _aTrigo, Eduardo José
_913664
700 1 _aBuse, Rueben C.
_edir.
_922079
245 0 0 _aStructural changes in the food retailing market in the Buenos Aires metropolitan region of Argentina during the 1960 - 1970 decade
502 _aThesis.
_cUniversity of Wisconsin.
_bDoctor of Philosophy.
_d1972.
260 _as.l.
_bUniversity of Wisconsin
_c1972
300 _a272 p.
650 0 _aBUENOS AIRES [CIUDAD]
_92490
650 0 _9327
_aMERCADEO
650 0 _aPRODUCCION ALIMENTARIA
_92483
650 0 _aPRODUCTOS AGRICOLAS
_91355
650 0 _aALIMENTOS
_91171
650 0 _aCOMERCIO INTERIOR
_96828
650 0 _aMERCADOS DE PRODUCTOS BASICOS
_91351
901 _a015183
902 _at
903 _a20060810
904 _aOK
905 _am
907 _aTESIS
908 _aIMPRESO
924 _aStructural changes in the food retailing market in the Buenos Aires metropolitan region of Argentina during the 1960 - 1970 decade
_tStructural changes in the food retailing market in the Buenos Aires metropolitan region of Argentina during the 1960 - 1970 decade
928 _aTrigo
_bEduardo José
928 _aBuse
_bRueben C.
_fdir.
945 _a1972
948 _aUS
965 _aBUENOS AIRES [CIUDAD]
965 _aMERCADEO
965 _aPRODUCCION ALIMENTARIA
965 _aPRODUCTOS AGRICOLAS
965 _aALIMENTOS
965 _aCOMERCIO INTERIOR
965 _aMERCADOS DE PRODUCTOS BASICOS
976 _aAAG
977 _a002294
985 _aPRE14
987 _aAGROVOC
917 _aVB
947 _eUniversity of Wisconsin
_ls.l.
915 _e272 p.
955 _d1972
_eUniversity of Wisconsin
_gDoctor of Philosophy
_nThesis
975 _c339.3
_lTRI
_z1972
942 0 0 _cTESIP14D
999 _c11657
_d11657
090 _a339.3 TRI