000 01612nam a2200673 a 4500
001 BIBUN027958
008 121129s2012 ag ||||| |||| 00| 0 spa d
020 _a9789872779351
100 1 _aBazzoni, Pietro
_934623
700 1 _aTerraneo, Chiara
_934624
700 1 _aCivetta, Diego
_934625
245 0 0 _aVademecum para la innovación
260 _aBuenos Aires
_bEditorial de la Facultad de Agronomía
_c2012
300 _a46 p.
_bil.
650 0 _aINNOVACION
_91738
650 0 _aTRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
_93000
650 0 _aDESARROLLO DE UN PRODUCTO
_91921
650 0 _aEMPRESAS
_9127
901 _a29160
902 _am
903 _a20121129
903 _a20121206
903 _a20170512
904 _aOK
904 _aN
904 _aDO
905 _am
907 _aTEXTO
908 _aIMPRESO
910 _a978-987-27793-5-1
924 _aVademecum para la innovación
_tVademecum para la innovación
928 _aBazzoni
_bPietro
928 _aTerraneo
_bChiara
928 _aCivetta
_bDiego
945 _a2012
948 _aAR
965 _aINNOVACION
965 _aTRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
965 _aDESARROLLO DE UN PRODUCTO
965 _aEMPRESAS
976 _aAAG
977 _a027425
977 _a027426
977 _a027427
977 _a027428
977 _a027429
977 _a027430
977 _a027431
985 _aPRE14
987 _aAGROVOC
917 _aBP
917 _aBP
917 _aBP
947 _eEditorial de la Facultad de Agronomía
_lBuenos Aires
915 _e46 p.
_iil.
975 _c658
_lBAZ
_z2012
942 0 0 _cLIBRO14D
999 _c20443
_d20443
090 _a658 BAZ