000 01603nam a2200637 a 4500
001 BIBUN008650
008 050504s1967 ag ||||| |||| 00| 0 spa d
100 1 _aAllard, R. W.
_914904
700 1 _aMontoya, José L.
_etr.
_960899
245 0 0 _aPrincipios de la mejora genética de las plantas
260 _aBarcelona
_bOmega
_c1967
300 _a498 p.
_bil.
650 0 _aFITOMEJORAMIENTO
_9117
650 0 _aPLANTAS
_92047
650 0 _aMETODOS DE MEJORAMIENTO GENETICO
_91200
650 0 _aCIENCIA VEGETAL
_999
650 0 _aCITOGENETICA
_981
650 0 _aHIBRIDACION
_9808
901 _a009078
902 _am
903 _a20050504
903 _a20140507
903 _a20140507
904 _aOK
905 _am
907 _aTEXTO
908 _aIMPRESO
924 _aPrincipios de la mejora genética de las plantas
_tPrincipios de la mejora genética de las plantas
928 _aAllard
_bR. W.
928 _aMontoya
_bJosé L.
_ftr.
945 _a1967
948 _aES
965 _aFITOMEJORAMIENTO
965 _aPLANTAS
965 _aMETODOS DE MEJORAMIENTO GENETICO
965 _aCIENCIA VEGETAL
965 _aCITOGENETICA
965 _aHIBRIDACION
976 _aAAG
977 _a003318
977 _a003319s
977 _a003320
985 _aPRE7
917 _aGM
917 _aBP
917 _aBP
947 _eOmega
_lBarcelona
915 _e498 p.
_iil.
975 _c631.52
_lALL
_z1967
976 _aAAG
991 _cGenética
_mAplicaciones de la genética
991 _cGenética
_mMejoramiento genético vegetal
942 0 0 _cLIBRO7D
999 _c6859
_d6859
090 _a631.52 ALL