000 02314ntm a2200709 a 4500
001 BIBUN011114
008 050930s2005 ag ||||| m||| 00| 0 spa d
100 1 _aRoberto, Romina Gabriela
_918128
700 1 _aClemente, Sandra Viviana
_edir.
_910398
245 0 0 _aSalvia leucantha cav.
_bacción insecticida sobre ceratitis capitata weid y tribolium castaneum h., plagas de importancia agrícola
502 _aTrabajo de Intensificación.
_cUniversidad de Buenos Aires. Facultad de Agronomía.
_bIngeniero Agrónomo.
_gCarrera de Agronomía.
_d2005.
260 _c2005
300 _a1 CD-ROM
_bil.
650 0 _aSALVIA [GENERO]
_912610
650 0 _aINSECTICIDAS DE ORIGEN VEGETAL
_94916
650 0 _aCONTROL DE PLAGAS
_970
650 0 _aCERATITIS CAPITATA
_94186
650 0 _aDIPTERA
_93664
650 0 _aINSECTA
_9843
650 0 _aCOLEOPTERA
_9842
650 0 _aLAMIACEAE
_912611
650 0 _aTRIBOLIUM CASTANEUM
_911333
856 _fcd162
_qapplication/pdf
_iEn reservorio: http://ri.agro.uba.ar/files/intranet/intensificacion/cd162.pdf
_uhttp://ri.agro.uba.ar/files/intranet/intensificacion/cd162.pdf
901 _a011650
902 _at
903 _a20050930
903 _a20090107
903 _a20110718
904 _aOK
905 _am
907 _aTI
908 _aCD-ROM
908 _aEN LINEA
924 _aSalvia leucantha cav.
_sacción insecticida sobre ceratitis capitata weid y tribolium castaneum h., plagas de importancia agrícola
_tSalvia leucantha cav.
928 _aRoberto
_bRomina Gabriela
928 _aClemente
_bSandra Viviana
_fdir.
945 _a2005
965 _aSALVIA [GENERO]
965 _aINSECTICIDAS DE ORIGEN VEGETAL
965 _aCONTROL DE PLAGAS
965 _aCERATITIS CAPITATA
965 _aDIPTERA
965 _aINSECTA
965 _aCOLEOPTERA
965 _aLAMIACEAE
965 _aTRIBOLIUM CASTANEUM
976 _aAAG
977 _a014532s
985 _aREST
987 _aAGROVOC
993 _acd162
916 _ahttp://ri.agro.uba.ar/files/intranet/intensificacion/cd162.pdf
917 _aVB
917 _aPJ
917 _aGM
915 _e1 CD-ROM
_iil.
955 _d2005
_eUniversidad de Buenos Aires. Facultad de Agronomía
_gIngeniero Agrónomo
_nTrabajo de Intensificación
975 _cCD 162
942 0 0 _cENLINEA
942 0 0 _cTESIGR0D
999 _c8927
_d8927
090 _aCD 162