000 01640nam a2200613 a 4500
001 BIBUN011479
008 051019s 1965ag ||||| |||| 00| 0 spa d
100 1 _aBrown, Nelson Courtlandt
_910028
700 1 _aBethel, James Samuel
_910029
245 0 0 _aLa industria maderera
260 _aMéxico
_bCentro Regional de Ayuda Técnica, Agencia para el Desarrollo Internacional
_cc1965
300 _a397 p.
_bil.
650 0 _aINDUSTRIA MADERERA
_97092
650 0 _aELABORACION DE LA MADERA
_910030
650 0 _aINDUSTRIA FORESTAL
_93200
650 0 _aPRODUCTOS DE LA MADERA
_93517
650 0 _aASERRADEROS
_94013
650 0 _aSECADO
_92842
650 0 _aMADERA ELABORADA
_94012
650 0 _aACONDICIONADO DE LA MADERA
_9492
650 0 _aSIERRAS
_9494
901 _a012018
902 _am
903 _a20051019
904 _aOK
904 _aDO
905 _am
907 _aTEXTO
908 _aIMPRESO
924 _aLa industria maderera
_tLa industria maderera
928 _aBrown
_bNelson Courtlandt
928 _aBethel
_bJames Samuel
945 _ac1965
948 _aMX
965 _aINDUSTRIA MADERERA
965 _aELABORACION DE LA MADERA
965 _aINDUSTRIA FORESTAL
965 _aPRODUCTOS DE LA MADERA
965 _aASERRADEROS
965 _aSECADO
965 _aMADERA ELABORADA
965 _aACONDICIONADO DE LA MADERA
965 _aSIERRAS
976 _aAAG
977 _a008560
985 _aPRE14
987 _aAGROVOC
917 _aVB
947 _eCentro Regional de Ayuda Técnica, Agencia para el Desarrollo Internacional
_lMéxico
915 _e397 p.
_iil.
975 _c674
_lBRO
_zc1965
942 0 0 _cLIBRO14D
999 _c9254
_d9254
090 _a674 BRO